Family:Àrjen Slim and Ariaentje 't Hoen (1)

Watchers
Facts and Events
Marriage? 21 JUL 1689 St. Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands
Children
BirthDeath
1.
2.

Walburg


Farmers on Walburg (referencenumber 128) , nicknamed “Walburg”, current address : Langhuisterweg 21 Sint Annaparochie.

1698 : Arjen Symons Slim and Ariaentje Cornelis 't Hoen were the farmers on this farm. 1748 : Symen Arjens Slim and Djeuke Dircks Wijngaarden were the farmers on "zathe Walburg"
1758 : Haye Feikes son of Feike Hayes and Tettie Ypes, x Antie daughter of Beernt Dirks and Trijntje Johannes.
1775/1800 : Eeltje Johannes, who was the son of Johannes Eeltjes en Tietje Rommerts, first married to Tettie Ypes who is the widow of Feike Hayes. Eeltje later married to Trijntje, who is a daughter of Arjen Corn. Slim and Trijntje Jans.

On a map from 1570 it's clearly visible :

Image:Walburg 1570.jpg

References
 1.   Hij is getrouwd met (1) Aeltie Jacobs op 18 november 1678 te Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands, hij was toen 38 jaar oud.


  Hij is getrouwd met (2) Ariaentje Cornelis 't Hoen op 21 juli 1689 te Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands, hij was toen 49 jaar oud.

  Kind(eren):

  Symon Arjens (SLM) Slim 1690-????
  Cornelis Arjens (Krelis SLM) Slim 1692-1768
  Heyman Arjens (SLM) Slim 1700-????


  Notities bij Arjen Symons SLM
  Bron: Nedergerechten Soort registratie: Nedergerechten inschrijving Aktedatum: 09-01-1714
  Bijzonderheden:
  Simon Arjens SLM oud 23 jaar weeskind
  Cornelis Arjens SLM oud 21 jaar weeskind
  Heijman Arjens SLM oud 14 jaar weeskind
  Wijlen Arjen Sijmons Sim huisman, woonachtig te St. Annaparochie vader
  Arriaantie Cornelis 't Hoen moeder, hertrouwd
  Frans Lases Hilwerda genoemd, stiefvader
  Cornelis Cornelis 't Hoen huisman, woonachtig te Vrouwenparochie curator ad actum divisionis met moeder, oom
  Claas Walinghs huisman, woonachtig te St. Annaparochie curator ad actum divisionis met moeder, oom
 2.   Bnr 128. 1698 nr.26 (Walburg) 1708 de wed. en kk. en 1718/1728/38 de kk., 1738 gebr. Cornelis segge Symon Arjens.

  1748 de kk. nr 26. Flor.1708 50.365. hiervan 6.036 nr Claas Walings.
  GJ 2009/296. Aut. 9.1.1714. curatoren kk.:Corn.Corn. ’t Hoen en Claes Walings, ooms.
  Hyp.bk 19.1.1706/27.12.1703 A.S. Slm, huisman in de Zdh. v. St. Ap. x Arjaentie Corn. ’t Hoen e.l. verkopen land aan Claas Walings, huisman St. Jp. x Fokeltie Corn. ’t Hoen
  Hyp.bk 12.2.1693/22.7.1690 A.S. Slm, wednr v. A.J.S. contra Joris Dircks huism. St.Ap. x Beitske Franses enige dr v. Aeltie Jacobs bij wln Frans Gerrolds.
  HB53/33 12.1.1714 inv. ten huize v. A.C. ’t Hoen, wed. A.S. Slm, nu x Fr.L.Hilverda + sch. en d. HB54/319 8.11.1718 rek. d. Claas Walings cur. kk. 2e huw.

  Arien trouwt op vrijdag 18 november 1678 te Gerecht Het Bildt

  (1) met Aeltie Jacob Scheltes, dochter van Jacob Scheltes en Reynu Cornelis.

  Bnr 119. 1670 St. Ap. A.Jac.Sch. nr.43.

  Aeltie was eerder gehuwd (1) met Frans Gerrolds.<1>

  Arien trouwt op donderdag 21 juli 1689 te St. Annaparochie

  (2) met Arjaantje Cornelis ’t Hoen, dochter van Cornelis Hendricks ’t Hoen en Minke Riencks.

  Arjaantje was later gehuwd

  (2) met Frans Lases Hilverda