Place:White Chapel Memorial Gardens, Wichita, Sedgwick, Kansas, United States

Watchers
NameWhite Chapel Memorial Gardens
TypeCemetery
Located inWichita, Sedgwick, Kansas, United States
Also located inSedgwick, Kansas, United States    

Resources

FInd-A-Grave Link: White Chapel Memorial Gardens, Wichita, Sedgwick County, Kansas