Person:Pietje Keegstra (2)

Pietje Kornelis Keegstra
d.07 JUN 1815 Gerkesklooster
m. 21 Jul 1808
  1. Rense Kornelis Keegstra1810 - 1872
  2. Antie Cornelis Keegstra1812 - 1855
  3. Pietje Kornelis Keegstra1814 - 1815
  4. Pyttje Kornelis Keegstra1816 - 1840
  5. Tiete Kornelis Keegstra1818 - 1876
  6. Jakob Kornelis Keegstra1824 - 1895
Facts and Events
Name Pietje Kornelis Keegstra
Alt Name Pietje Cornelis Keegstra
Gender Male
Birth[1] 20 Feb 1814 Burum, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands
Death[2] 07 JUN 1815 Gerkesklooster

Geboorteakte Kollumerland (mairie Burum) 1814, akte nr. 8

Overlijdensakte Achtkarspelen (mairie Augustinusga), 1815, blad nr. 3 - Pietje Kornelis Keegstra, 1 jaar en 3 maanden, geb. in de Gemeente Burum en woonende te Gerkesklooster, dochtertje van K. R. Keegstra en van Sjoertje Taedes Faber, echtelieden aldaar. Overleden 7 juni 1815 des vm. ten 6 uren te Gerkesklooster, huisnr. 34. Aangevers: Kornelis Renzes Keegstra, landbouwer, 28 jaren, vader van den overledene en Jan Aebels Oosterhof, koemelker, 35 jaren, buurman, beide woonagtig te Gerkesklooster.

References
  1. Geboorte, in Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, Akte A 8 Burum, 1814.
  2. Overlijden, in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, Akte B 3 Augustinusga, 1815.