Person:Hein Leistra (1)

Watchers
 1. Anne Jans van der LeijAbt 1785 - 1855
 2. Menke Jans van der LeijAbt 1787 - 1865
 3. Dieuke Jans van der LeijABT 1790 - 1842
 4. Johannes Jans van der LeijABT 1793 - 1813
 5. Jacob Jans van der LeiABT 1795 -
 6. Murk Jans van der LeiAbt 1801 - 1856
 7. Hein Jans LeistraAbt 1803 - 1824
Facts and Events
Name Hein Jans Leistra
Alt Name Hein Jans van der Ley
Gender Male
Birth[1] Abt 1803 Finkum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Death[1][2] 13 Mar 1824 Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
References
 1. 1.0 1.1 Overlijden, in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, Aktenummer: B 7, 15 Mar 1824.

  Hein Jans Leistra, 21
  Relatie: ongehuwd

 2. Memories van successie, in Tresoar: Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Toegangsnr.  : 42 Inventarisnr. : 11014, 1824.

  antoor Leeuwarden, overl. jaar 1824

  Overledene  : Hein Jans van der Ley
  Overleden op: 13 maart 1824
  Wonende te  : Hijum
  Tekst:
  gortmakersgezel; zoon van wijlen Jan Annes v.der Ley (weduwnaar van NN) &
  Lijsbeth Johannes Leystra, gortmakersche; broer van Anne, huisman Dronrijp,
  Meinke (vrouw van Rinse Arjens v.der Meulen, gortmakersknecht Bildgaardermolen
  o/Hallum), Dieuwke (vrouw van Feike Hendriks Bos, huisman Hallum), wijlen
  Johannes (1e man van Grietje Rinses de Beer, thans vrouw van Doede Martens
  Rollingswier, koopman aldaar; vader van minderjarige Johannes Johannes v.der
  Ley), Jacob, gortmakersknecht en Murk Jans v.der Ley; halfbroer van Rienk,
  chirurgijn/vroedmeester Ferwerd, Albert, gardenier Vrouwenparochie, Ytje
  (weduwe van Jan Jacobs Stap), te Finkum, Foekje (vrouw van Houke Tjepkes
  Wierda) en Jan Jans v.der Ley, chrirurgijn Finkum (uit eerder huwelijk vader).
  Saldo fl. 913,20 (waarvan fl. 380,- als plaatsvervanger in nationale militie
  voor Arjen Johannes Stienstra, boerengezel Stiens, zoon van wijlen Johannes
  Annes Stienstra & Antje Arjens, arbeidster aldaar).

  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron  : Tresoar
  Memories van successie 1818-1927
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 11014
  Dagregisternr.: 142

  Op microfilm nr. 179 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Fundraiser
Help fund new features!