Person:Halbe Halbesma (4)

Facts and Events
Name Halbe Johannes Halbesma
Alt Name Halbe Johannes
Gender Male
Birth[3] 14 Jul 1760 De Valom, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
Christening? 31 Aug 1766 Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, NetherlandsN.h. Gem
Marriage 19 Dec 1790 Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Netherlandsto Anna Johannes Folkertsma
Death[1][2][4] 19 Oct 1851 Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands

Land ownership

1832[5]
PerceelNaamVoornaamBeroepWoonplaatsLeggerSoort eigendomInhoudsgrootteKlasseringMinuutplan
Bir C1HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Boomgaard13501Burdaard C1
Bir C2HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Huis en Erf18401Burdaard C1
Bir C3HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Moestuin4402Burdaard C1
Bir C4HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Moestuin8402Burdaard C1
Bir C5HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland10901Burdaard C1
Bir C6HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland117301Burdaard C1
Bir C7HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland247101Burdaard C1
Bir C8HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland148901Burdaard C1
Bir C9HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland283301Burdaard C1
Bir C10HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland47102Burdaard C1
Bir C11HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland224402Burdaard C1
Bir C12HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland219801/2 (67,33)Burdaard C1
Bir C13HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland180301Burdaard C1
Bir C14HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland293001Burdaard C1
Bir C17HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland347501Burdaard C1
Bir C18HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland149001/2Burdaard C1
Bir C19HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland137501Burdaard C1
Bir C36HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland333201/2Burdaard C1
Bir C37HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Moestuin12702Burdaard C1
Bir C38HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Huis en Erf11201Burdaard C1
Bir C39HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland119601Burdaard C1
Bir C40HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland67202Burdaard C1
Bir C45HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland342501Burdaard C1
Bir C46HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Huis en Erf4201Burdaard C1
Bir C47HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Boomgaard9501Burdaard C1
Bir C48HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland97501Burdaard C1
Bir C48aHalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Bouwland34302Burdaard C1
Bir C49HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland66801Burdaard C1
Bir C290HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland246501Burdaard C1
Bir C291HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland167801Burdaard C1
Bir C292HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland164101Burdaard C1
Bir C294HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland95201Burdaard C1
Bir C295HalbesmaHalbe JohannesLandbouwerRinsumageestBurdaard 141Weidland113701/2Burdaard C1

Familieberichten

Heden overleed in den hoogen ouderdom van 91 jaren en 3 maanden, mijn teedergeliefde Echtgenoot HALBE JOHANNES HALBESMA, na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 61 jaren. Wat dit verlies voor mij in mijnen hoogen ouderdom en mijne Kinderen en Behuwdkinderen is, kan ieder die den overledene gekend heeft ligt beseffen. Rinsumageest, ANNA J. FOLKERSMA, den 19 October 1851. Wed. H. J. HALBESMA. Deze strekke tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden

Today died in the high old age of 91 years and 3 months, my tenderly beloved husband HALBE JOHANNES HALBESMA, after a happy union of over 61 years. What this loss means to me in my high old age and to my children and children in-law is, can anyone who knew the deceased, lightly realize. Rinsumageest, ANNA J. FOLKERTSMA, The 19 October 1851. Wed. H. J. HALBESMA. This may stretch to notification to friends and acquaintances [2]

References
 1. Overlijden, in Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, fol. 26v, 21 Oct 1851, Primary quality.
 2. 2.0 2.1 Familieberichten, in Leeuwarder Courant. (Leeuwarden, Friesland, Netherlands), 24 Oct 1851.
 3. Tjoelker, W.J., and B.D. van der Meulen. Wyger Folkerts en Mary Aebeles en hun nageslacht over zeven generaties: beginnend omstreeks 1600 en lopend tot in het begin van de negentiende eeuw. (Drachten: B.D. van der Meulen, 1997).
 4. Memories van Successie.

  Kantoor Dokkum, overl. jaar 1851

  Overledene  : Halbe Johannes Halbesma
  Overleden op: 19 oktober 1851
  Wonende te  : Rinsumageest
  Tekst:
  man van Anna Folkersma; vader van Johannes, landbouwer Lichtaard, Halbe, idem, Harke, idem, Pieter, Wigerus, koopman, Blijke (vrouw van Heerke Jans Westra, kastelein Kollum) en wijlen Fokje Halbes Halbesma (vrouw van Jan Baukes Zwanenburg, koopman Leeuwarden; moeder van Anna, aldaar en minderjarige Sijke Jans Zwanenburg).

  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron:
  Memories van successie 1818-1927
  Toegangsnr.  : 42; Inventarisnr. : 3049; Dagregisternr.: 2005

 5. Friesland, Netherlands. Historisch Geografisch Informatiesysteem, 1832.