Groninger Emigranten/1896

Watchers
Browse
Article Covers
Surnames
Adema
van Akkeren
Bakker
Barghorn
Becker
Bijl
Blaauw
de Boer
Boneschans
Bootsman
Borgman
Bos
Botjes
Braak
Brinkhuizen
Broekema
Bronkema
Brunen
Buikema
Bähler
Clason
Damsté
Diephuis
Dijk
Dijksma
Dijksterhuis
Doornbos
Drenth
Edzes
Fellinger
Fennema
Folkeringa
Franken
Friskus
Garst
van Genderen
Graalman
Greven
Groenman
Hageman
van Ham
ter Hark
van Hasselt
Hazenberg
Heemeijer
Heemstra
Hefting
Helder
Heslinga
Hoekstra
Homfeld
Hommenga
Hommes
Houtmeijer
Houweling
Houwing
Hunnersen
Israëls
Jelles
de Jonge
Jonker
Jonkman
Kampen
Kapenga
Kapper
Kat
Kijff
Kingma
van der Klei
Klimp
Klugkist
Koning
Koops
Kramer
Kuiper
van der Laan
Lameris
Leeksma
Leeuwerke
Lever
Lijfering
van Linge
Luit
Luuwe
Meijer
van der Molen
Molenberg
Moltmaker
Nieboer
Olthof
Oostema
Oostendorp
Oosterheert
Oosterhuis
Ouwinga
Pesman
Pijttersen
Pinkster
van der Ploeg
Pul
Rand
Reinders
Ridder
Rijks
Roon
van der Schaaf
Schaap
Schenkel
Schilthuis
Schoonhoven
Schuil
Schuilenburg
Seif
Siersema
Sijtsma
Smit
Snater
Spoelstra
Sprang
Stuut
van der Tas
Teeninga
Tilman
Timmer
Tonckens
van der Veen
ter Veen
Visser
Voerman
Weessies
Wentholt
van der Werf
Westendorp
Wieringa
Wijchgel
Wind
Winkel
de Winter
van der Zijl
Zuidema
Zwart
Places
Groningen, Netherlands
Year range
1896 - 1896
Achternaam Voornaam
AdemaDerk
AdemaAnne
van AkkerenEgbert
BakkerSimon
BakkerJan
BarghornSikko
BeckerChristiaan
BijlBerend
BlaauwJannes
de BoerGeeuwe
BoneschansHindrik
BootsmanJantje
BorgmanRembertus
BosBottjo
BotjesHajo Jans
BraakLammert
BrinkhuizenAnna Sophia
BroekemaKlaas
BroekemaAnco Lucardus
BronkemaJacob
BrunenJohan Heinrich
BuikemaRijpke
BählerAdrien Henri
ClasonEgbert
DamstéHendrik Titus
DiephuisEisse
DiephuisAlbert Hendrik
DijkHendrik Jan
DijkHendrik Willem
DijkArend
DijksmaJannes
DijksterhuisPieter
DijksterhuisHiekje
DoornbosRemke
DoornbosHeino
DrenthJan
EdzesTjarko
FellingerJacobus Wilhelmus
FennemaKlaas
FolkeringaAnna
FrankenGeert
FriskusGosse
GarstAaltje
van GenderenHermanus
GraalmanPieter
GrevenHendrik
GroenmanFransea Afina
HagemanEgbert
van HamSimon
ter HarkFrederik
van HasseltJozeph Heijman
HazenbergSikko
HeemeijerJan Harm
HeemstraSieger
HeftingJohan Peter Abraham Wilhelm
HelderSjoerd
HeslingaPieter
HoekstraRoelof
HomfeldJan
HommengaJan
HommesFreerk
HoutmeijerAnje
HouwelingHendrik
HouwingArend
HunnersenMartha Wilhelmina
IsraëlsJacob
JellesNicolaas
de JongeLouke Alida
JonkerBattruida
JonkmanJan
KampenEdo Albertus
KapengaHarm Jan
KapperElizabeth
KatHendrik
KijffHermannus
KingmaBouke
van der KleiFokko
KlimpPieter
KlugkistHarmannus
KlugkistHendrik
KoningHendrik
KoopsIJktje
KramerMaria
KuiperHarm
KuiperHerman
van der LaanFenje
LamerisElisabeth
LeeksmaKlaas
LeeuwerkeJohannes
LeverJan Wicher
LijferingZwaantina
van LingeJohannes
LuitJan
LuuweJohannes
MeijerPieter
van der MolenPieter
MolenbergJohanna Willemina
MoltmakerGrietje
NieboerZwaantina
OlthofPopke
OostemaPieter
OostendorpEilko
OosterheertElizabeth
OosterhuisMartinus
OosterhuisAlbert
OuwingaSietze
PesmanHidde
PijttersenLucas
PinksterJurrien
van der PloegPieterke
PulGepke
RandMeint
ReindersKarel
RidderNicolaas
RijksKier
RoonLuitje
van der SchaafFreerk
SchaapSijbren
SchenkelJan Lucas
SchilthuisAlbert
SchoonhovenWillem Hendrik
SchuilHiltje
SchuilenburgJan
SeifHarmannus
SiersemaJilje
SijtsmaGeert
SmitAlje
SnaterBerend
SpoelstraJan
SprangHarm
StuutJacoba
van der TasLeendert
TeeningaArie
TilmanJan
TimmerJurrien
TonckensMaria
van der VeenAuko
van der VeenKlaas
ter VeenGezina
ter VeenEngeltje
VisserHendrik Jan
VoermanSietsche
WeessiesKornelis
WeessiesLuitje
WentholtLouis August Theodoor
van der WerfPieter
WestendorpEike
WieringaMargaretha
WijchgelNicolaas
WindJacob Sjoertanus
WinkelTamme
de WinterSimon
van der ZijlHenriette
ZuidemaKlaas
ZuidemaDate
ZwartEltje